Nakit, kamena plastika, staklo, numizmatika, liturgijski predmeti, oružje, knjižna i papirna građa samo su dio cjelovitog projekta digitalizacije arhivske građe koji smo odradili za stalni postav muzeja grada Šibenika.

U sklopu međunarodnog projekta Digitizing Ideas 2011, našem je timu povjerena digitalizacija arhivske, knjižničke i muzejske građe iz razdoblja neoavangardnih, konceptualnih umjetničkih praksi u vlasništvu Muzeja suvremene umjetnosti, Zagreb.

Za reproduciranje papirne građe, a s ciljem da korisnicima omoguće dostupnost materije na webu, angažirao nas je i knjižni klub Booksa, “čuvar” više stotina umjetničkih plakata.
muzejska
građa
staklo
ritoni
oružje
nakit
plakati
slikarstvo
papirna
građa
knjižna
građa
geme